Viialan Naisvoimistelijat

Uskollisuuden kilta no 104

Viialan Naisvoimistelijoiden uskollisuuden kilta on perustettu 26.9.1995, jäseniä killassa on tällä hetkellä 19.

Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta johonkin Svolin jäsenseuraan kuulunut sekä nykyinen että entinen jäsen.

Killan johtokunnan muodostavat:

ja muina jäseninä Irma Maaniitty, Kirsti Myllylä, Sinikka Teppo, Mirja Vuorimaa.

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Tiistai on Viialan Naisvoimistelijoiden killan lenkkipäivä. Lähtö aamulla klo 9.00, kesäaikana klo 8.30 Nesteen luota???

Torstaisin jumppaamme hyvän olon jumpassa klo 16.45-17.30.

Muusta toiminnasta ilmoitetaan Akaan Seudun yhdistykset toimivat - palstalla.

Viialan Naisvoimistelijat